SPECIALISTKLINIKEN

Information om specialisttandvård

2018-09-06
av Redaktionen
Inga kommentarer

När du behöver en akuttid i Solna

Ibland kan det hända den bäste att man råkar tugga sönder en tand. Det behöver inte alls ha att göra med att man är en slarver, eller är en dålig person på något sätt. Att förlora en tand kan hända alla som har kommit lite i åldern, även om man har borstat tänderna i tid och i otid. Till sist när man har tuggat ett antal 100.000 gånger, går tänderna sönder. Man vet aldrig när det händer och att gå med en glugg i munnen gör att det blir svårt att tugga maten som man vill. Det kan göra ont i tanden som är kvar och man kan komma att behöva få en akuttid till tandläkaren så snart det bara är möjligt.

Finns tandläkare som har planerat in för akuta tider

Då är det en tröst att det finns tandläkare som redan har planerat för att det alltid finns ett behov av akuta tandläkartider. Det är ju därför det är akut, för att man inte kan förutse framtiden på något sätt och veta när tänderna ska gå sönder. Det har en tandläkare i Solna redan planerat in så att du alltid kan få en akuttid. Ringer man en vanlig tandläkare, har de sällan tid förrän flera veckor framåt.

Tänder som går sönder kan inflammeras

Gå inte länge med en dålig tand.  Det gäller att sköta om sina tänder så snart det händer dem något. En avbiten tand är inte roligt att ha. Det gäller att kunna laga en sådan tand, eller om olyckan verkligen är framme, få bort tanden som har gått sönder. Blir det värre med en tand som har gått sönder kan det bli mycket värre och en tandläkare måste göra en operation i allvarligare fall, eller så måste hon eller han dra ut tanden och du blir tvungen att äta penicillin.

Lista dig hos en tandläkare som planerar in akuta tider

Det är därför det är bättre att kunna komma till en tandläkare när det händer dem något. Bor man i Stockholm, rättare sagt i Solna, är det alltid lättare att få en akuttid än om man bor på landsbygden. Tyvärr. Så ser det ut. I storstäderna finns det av förklarliga skäl fler tandläkare. Listar man sig hos en tandläkare som har planerat in akuta tider för sina patienter kan man i stället känna sig trygg med att om det händer något har han eller hon möjlighet att ta emot och ge dig snabb hjälp. Sedan är det inte säkert att det går att fixa till en ny tand på kort tid. I stället kanske du får en skyddande hällde över den tand som har gått sönder, tills du kan få en tid för en tand som kan ersätta den dåliga tanden, men det är en annan sak.

2018-08-15
av Redaktionen
Inga kommentarer

Information och tips kring tandläkare och tandvård

Specialistkliniken tandläkarbesök

Att regelbundet besöka en tandläkare eller en tandhygienist är en förutsättning för en god tandhälsa och för att du ska få behålla dina tänder hela livet. Svenskarnas tandhälsa har stadigt blivit bättre sedan den svenska Folktandvården bildades 1938 och framför allt sedan fluortandkrämens lansering på 60-talet. En stor del av den svenska tandvården handlar faktiskt om egenvård, att undervisa och sprida kunskap om vikten av att ta hand om sina tänder, och hur man bäst gör det. Den som regelbundet borstar tänderna med fluor och gör rent mellanrummen mellan tänderna, och dessutom gör ett rutinbesök hos en tandläkare någon gång per år, har stora chanser att få ha en god tandhälsa livet ut.

Specialisttandvård – där den vanliga tandvården inte räcker till

Men ibland räcker det inte med ett vanligt tandläkarbesök för att komma tillrätta med sina tandbesvär. Den som har tappat en tand efter en olycka eller den som har sneda eller utstående tänder behöver hjälp av en specialist. Specialisttandvården är en viktig del av svensk tandvård och i Sverige finns många duktiga specialister inom olika områden som käkkirurgi, rotbehandling, tandersättning och tandreglering. På den här bloggen hittar du inlägg om olika typer av specialistvård, när den kan behövas och vad som gäller kring kostnadsnivåer och hur man kan utnyttja det allmänna tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet.

Tandreglering

Den som efter en olycka eller medfött har skeva eller utstående tänder kan få hjälp med att rätta till dem av en specialisttandläkare. Oftast sker det genom någon typ av tandställning som provas ut och sedan får sitta i permanent eller nattetid. Även mindre under- och överbett kan åtgärdas av en specialisttandläkare.

Proteser och implantat

Att ersätta skadade eller förlorade tänder kan ske på många sätt. Det är alltid nödvändigt att ersätta en förlorad tand eftersom en glugg påverkar de övriga tändernas position i den berörda tandraden. Ett numera vanligt ingrepp är ett tandimplantat, där en skruv av titan fästs i käkbenet och sedan växer fast. På skruven fästs sedan en tandprotes som utformats för att efterlikna den förlorade tanden. Att skilja ett tandimplantat från en riktig tand är mycket svårt. Ett tandimplantat kan bli mycket dyrt, även efter att man utnyttjat högkostnadsskyddet, och om det handlar om flera tänder som behöver ersättas kan tandproteser som fästs i omgivande tänder med hjälp av bryggor vara en bättre lösning.

Tandvård och ekonomi

För många människor i Sverige kan tandvård upplevas som för dyrt och en del människor, framför allt pensionärer, uppger ofta i undersökningar att de ibland dragit sig för att gå till en tandläkare trots att de haft behov. Det här är naturligtvis ett problem och på den här bloggen vill vi sprida kunskap om hur man som patient kan få ner sina kostnader vid ett tandläkarbesök genom att kräva information om alternativa behandlingar, jämföra olika tandläkare osv.

Dessutom skriver vi om det statliga tandvårdsstödets utveckling och vad som finns för planer på framtida tandvård i Sverige. Många menar att tandvården i Sverige behöver bli gratis precis som sjukvården för att inte tandhälsa ska bli en klassfråga, andra menar att en sådan reform skulle bli alltför dyr. Sant är idag att specialisttandvård ofta kostar mycket. Många tandläkare erbjuder därför privatlån och avbetalningsplaner för att inte behöva avvisa patienter som inte har råd. Har du tankar och frågor om detta är du naturligtvis också varmt välkommen att kommentera det du läser.