Tandläkare Södermalm – implantat är en bra lösning 

Att drabbas av tandlossning är en mardröm för de flesta. Det kan dessutom handla om ett långt förlopp där det inte ges några egentliga signaler innan. Det viktiga i sammanhanget blir därför att följa de rekommendationer som ges i form av att besöka en tandläkare på Södermalm regelbundet. 

Vid en undersökning kan man mäta djupet på tandfickorna och se om det exempelvis har bildats plack i dessa – och också vidta åtgärder om så är fallet. Om du skulle drabbas av tandlossning så bör du också vara medveten om att det idag finns bättre lösningar än tidigare. Livet är långt ifrån slut om du skulle lida av detta problem. 

Genom att välja tandimplantat så kan du få tänder som fungerar på samma sätt som dina ordinarie. Här nedan tänkte vi titta närmare på några viktiga punkter om tandimplantat och hur en tandläkare på Södermalm kan ge ditt leende tillbaka genom att operera in sådana. 

  • Undersökning. Tandimplantat är riktigt bra – men det är inte för alla. Mycket hänger på hur pass starkt käkben man har. Det är nämligen i käkbenet som man fäster implantatet och där måste vara tillräckligt starkt och stabilt för att kunna hålla uppe detta. En initial undersökning är ett måste. Exempelvis rökare kan ha ett försvagat käkben och därmed också ha svårare att få till en hållbar lösning med tandimplantat. 
  • Rätt tandläkare. Alla tandläkare på Södermalm har inte kunskapen som krävs för att genomföra detta ingrepp. Var noga med att säkerställa kvalitet och kunskap innan. 
  • En permanent lösning. Tandimplantat innebär att man borrar in skruvar av titan i käkbenet. Dessa tas upp av kroppens vävnad och blir i slutändan en permanent lösning. Tänderna utgörs av kronor som sätts på plats i skruvarna – och varje krona tas fram med dina ordinarie tänder som en mall, både vad gäller form, storlek och färg.