Författararkiv: Samuel

Tandläkare Södermalm – implantat är en bra lösning 

Att drabbas av tandlossning är en mardröm för de flesta. Det kan dessutom handla om ett långt förlopp där det inte ges några egentliga signaler innan. Det viktiga i sammanhanget blir därför att följa de rekommendationer som ges i form av att besöka en tandläkare på Södermalm regelbundet. 

Vid en undersökning kan man mäta djupet på tandfickorna och se om det exempelvis har bildats plack i dessa – och också vidta åtgärder om så är fallet. Om du skulle drabbas av tandlossning så bör du också vara medveten om att det idag finns bättre lösningar än tidigare. Livet är långt ifrån slut om du skulle lida av detta problem. 

Genom att välja tandimplantat så kan du få tänder som fungerar på samma sätt som dina ordinarie. Här nedan tänkte vi titta närmare på några viktiga punkter om tandimplantat och hur en tandläkare på Södermalm kan ge ditt leende tillbaka genom att operera in sådana. 

  • Undersökning. Tandimplantat är riktigt bra – men det är inte för alla. Mycket hänger på hur pass starkt käkben man har. Det är nämligen i käkbenet som man fäster implantatet och där måste vara tillräckligt starkt och stabilt för att kunna hålla uppe detta. En initial undersökning är ett måste. Exempelvis rökare kan ha ett försvagat käkben och därmed också ha svårare att få till en hållbar lösning med tandimplantat. 
  • Rätt tandläkare. Alla tandläkare på Södermalm har inte kunskapen som krävs för att genomföra detta ingrepp. Var noga med att säkerställa kvalitet och kunskap innan. 
  • En permanent lösning. Tandimplantat innebär att man borrar in skruvar av titan i käkbenet. Dessa tas upp av kroppens vävnad och blir i slutändan en permanent lösning. Tänderna utgörs av kronor som sätts på plats i skruvarna – och varje krona tas fram med dina ordinarie tänder som en mall, både vad gäller form, storlek och färg. 

När tanden behöver ersättas

Våra tänder är fantastiska på att göra sitt arbete, men ibland kan de börja krångla och orsaka problem som inte går att ignorera. När detta händer kan det vara dags att överväga tandimplantat som en lösning på problemet. I den här artikeln kommer vi att utforska processen med att sätta in tandimplantat och varför det kan vara värt besväret.

Tänder är i grunden utformade för att hålla hela livet, men det finns situationer där de kan misslyckas eller skadas. Vissa människor drabbas av upprepade kariesangrepp eller infektioner som kan leda till att en tand måste tas bort. Andra kan vara inblandade i olyckor eller idrottsolyckor som resulterar i skadade eller förlorade tänder. I båda fallen kan tandimplantat vara en effektiv lösning för att återställa din tandhälsa.

Processen för att sätta in tandimplantat

Att sätta in tandimplantat är en noggrann och tidskrävande process som kräver noggrann planering och skicklighet från din tandläkare. Processen börjar med en grundlig undersökning av din mun och käkben. Din tandläkare behöver säkerställa att du har tillräckligt med friskt käkben för att fästa implantatet på. Om det behövs kan det vara nödvändigt med en benuppfyllning för att förstärka käkbenet. Om du har en skadad eller trasig tand som måste ersättas, måste den först tas bort noggrant. Detta görs under lokalbedövning för att säkerställa att du inte känner någon smärta under proceduren.

Efter borttagningen av tanden skruvar din tandläkare försiktigt in en titanskruv i ditt käkben. Denna skruv fungerar som en stabil grund för den framtida tandimplantatet. Efter att skruven har placerats kommer din mun att behöva tid för läkning och för att käkbenet ska växa ihop med skruven. Under läkningsperioden kommer din tandläkare att skapa en skräddarsydd tandimplantat som passar perfekt i din mun. Detta innebär att din nya tand kommer att se naturlig ut och fungera precis som en vanlig tand. När du har läkt och din nya tand är klar, kommer du tillbaka till tandläkaren för att fästa tandimplantatet. Detta är det sista steget i processen och det är en underbar känsla att ha en perfekt fungerande tand igen.

När dina tänder inte längre fungerar som de ska, kan tandimplantat vara den rätta lösningen för att återställa din tandhälsa och ditt självförtroende. Genom att följa den noggranna processen med att sätta in tandimplantat kan du återfå en naturlig och funktionell tand, och det är verkligen värt besväret. Kontakta din tandläkare för att diskutera om tandimplantat är rätt alternativ för dig och din munhälsa.

För att kunna få mer information besök hemsida: tandimplantatjämtland.se